لیست گوشی هایی که توسط نرم افزار king root پشتیبانی می شوند و با این نرم افزار روت می شوند.
******** SAMSUNG *********
samsnug-p5200	samsnug-p5200
samsnug	n9106
samsug	p5200
samsung n9106	samsung n9106
samsung n9106hd	samsung n9106hd
samsung t805s	samsung t805s
samsung t950s	t950s
samsung xe7008	xe7008
samsung*t805s	t805s
samsung-n9106	samsung-n9106
samsung-t805s	samsung-t805s
samsung-t950	samsung-t950
samsung	samsung n9106hd
samsung	g900
samsung	sm-a300h
samsung	sm-a3009
samsung	sm-a300m
samsung	sm-a300yz
samsung	sm-a300g
samsung	sm-a300f
samsung	sm-a3000
samsung	sm-a300fu
samsung	sm-a500h
samsung	sm-a5009
samsung	sm-a500g
samsung	sm-a500m
samsung	sm-a500f
samsung	sm-a5000
samsung	sm-a500yz
samsung	sm-a500y
samsung	sm-a500l
samsung	sm-a500s
samsung	sm-a500fu
samsung	sm-a700h
samsung	sm-a700f
samsung	sm-a7009
samsung	sm-a700k
samsung	sm-a700s
samsung	sm-a700fd
samsung	sm-a7000
samsung	sm-a700yd
samsung	sm-t805y
samsung	sm-t805c
samsung	sm-t807t
samsung	sm-t805m
samsung	samsung-sm-t807a
samsung	sm-t805
samsung	gt-i9506
samsung	sm-g360bt
samsung	sm-g360p
samsung	sm-s820l
samsung	sm-g360m
samsung	sm-g360f
samsung	sm-g3518
samsung	sm-t231
samsung	sm-t235
samsung	sm-t235y
samsung	sm-n9106w
samsung	?? a7000
samsung	sm-e500h
samsung	sm-e500m
samsung	sm-e500f
samsung	sm-e700h
samsung	sm-e7009
samsung	sm-e700f
samsung	sm-e700m
samsung	sm-e7000
samsung	samsung-sgh-i437
samsung	sm-g530h
samsung	sm-g530bt
samsung	sm-g5309w
samsung	sm-g530f
samsung	sm-g530m
samsung	sm-g530mu
samsung	sm-g5308w
samsung	sm-g5306w
samsung	sm-g530y
samsung	sgh-t399n
samsung	sm-g720n0
samsung	sm-g720ax
samsung	sm-g7200
samsung	samsung-sm-g530az
samsung	sm-g530fz
samsung	gt-i9100
samsung	gt-n7000
samsung	gt-p5310
samsung	sm-n9009
samsung	sm-n9002
samsung	sm-n9008
samsung	sm-n9006
samsung	sm-n9000q
samsung	sm-n900
samsung	sm-g357m
samsung	sm-g357fz
samsung	sm-n7500q
samsung	sm-n750
samsung	sm-n750
samsung	sm-n7509v
samsung	sm-n7505l
samsung	sm-n7505
samsung	sm-n7505
samsung	sm-n7508v
samsung	sm-n7506v
samsung	sm-n7507
samsung	sm-n900w8
samsung	sm-n9008v
samsung	sgh-n075t
samsung	sm-n9008s
samsung	sm-n9005
samsung	sm-n9005
samsung	sm-n9005
samsung	sm-n9008v
samsung	?? i9158
samsung	gt-i9502
samsung	sch-i959
samsung	gt-i9500
samsung	gt-i9500
samsung	shv-e300k
samsung	shv-e300l
samsung	shv-e300s
samsung	sph-l720
samsung	gt-i9505
samsung	sm-g355m
samsung	sm-g5109
samsung	sm-g5108q
samsung	sm-g5108
samsung	sm-t705y
samsung	sm-t705c
samsung	samsung-sm-t707a
samsung	sm-t705
samsung	sm-g9009w
samsung	sm-g9008w
samsung	sm-g900m
samsung	n900t
samsung	sm-g9006v
samsung	sm-g800m
samsung	sm-g800f
samsung	sm-g906k
samsung	sm-g906l
samsung	sm-g906s
samsung	sm-p601
samsung	gt-i9300
samsung	gt-i9300
samsung	gt-i9308
samsung	sm-c1116
samsung	sm-c115m
samsung	sm-c115
samsung	samsung-sm-g750a
samsung	sm-g750f
samsung	gt-i9158v
samsung	samsung/??galaxy tab3 gt-p5200
samsung	samsung-n9106
samsung	samsung-t950s
samsung	sm-w2014
samsung	sm-g7106
samsung	sm-g7105
samsung	sm-g7108v
samsung	sm-t2519
samsung	sm-t2556
samsung	sm-g360g
samsung	sm-g360gy
samsung	gt-i9301i
samsung	samsung t805s
samsung	n9106
samsung	samsung-n9106hd
samsung	samsung_n9106
samsung	sc-01g
samsung	gt-i9192i
samsung	sm-g850fq
samsung	sm-g850k
samsung	sm-g850l
samsung	sm-g850s
samsung	sm-g850m
samsung	sm-g850f
samsung	sm-g850y
samsung	sm-n9000
samsung	gt-n7100
samsung	samsung t950s
samsung	samsung_t950s
samsung	sm-n915k
samsung	sm-n915l
samsung	sm-n915s
samsung	sm-n915fy
samsung	sm-n915w8
samsung	sm-n915g
samsung	sm-n915t
samsung	samsung-sm-n915a
samsung	sm-n915f
samsung	sm-n9150
samsung	sm-n910h
samsung	sm-n910k
samsung	sm-n910l
samsung	sm-n910s
samsung	sm-n910c
samsung	sm-n910u
samsung	sm-n910u
samsung	sm-n910w8
samsung	sm-n910g
samsung	sm-n9109w
samsung	sm-g920f
samsung	sm-9100
azumiplus	azumiplus
samsung	cosmos_note_4
samsung	sm-n910p
samsung	sm-n910t
samsung	sm-n910a
samsung	samsung-sm-n910a
samsung	sm-p901
samsung	sm-g750h
samsung	sm-g7509
samsung	sm-g7508q
samsung	sm-g3588v
samsung	sm-g3586v
samsung	sm-g9092
samsung	sm-g9098
samsung	sm-g313mu
samsung	sm-g313f
samsung	Note
samsung	Note4
******** NEXUS *********
google	a1
google	roar_a50
google	micromax aq4501
google	mi438s
google	a536
google	sd4930ur
google	mito_a10
google	evercoss a65
google	sprout
google	micromax aq4501
google	google-nexus*10
google	h940
google	nexus 5
google	iris 708
google	material
google	spice mi-498
google	myphone uno
google	nexus 4
google	nexus 7
google	roar_a50
google	nexus 6
google	sparkle v
google	google-nexus-10
******** HTC *********
htc	۳۲۱ey
htc	۳۲۱e
htc	htc desire 510
htc	htc d820mt
htc	htc d820mu
htc	htc_d620u
htc	htc desire 620g dual sim
htc	htc_d620h
htc	htc desire 620
htc	htc d626d
htc	htc desire 626gplus dual sim
htc	htc d626w
htc	htc_d626x
htc	htc d820us
htc	htc d820ts
htc	htc desire 820s dual sim
htc	htc_d820f
htc	htc desire 820
htc	htc d816h
htc	htc desire 816g dual sim
htc	htc desire 816
htc	htc one_m8
htc	htc desire 816
htc	htc one
htc	htc desire 610
htc	htc one
htc	htc one mini
htc	htc one mini 2
htc	htc one_m8
htc	htc
htc	htc d610t
htc	htc d820t
htc	htc d816t
htc	htc d816t
htc	htc m8w
htc	htc m8t
htc	htc m8t
htc	htc m8st
htc	htc m8st
htc	htc d820u
htc	htc 802t 16gb
htc	htc 802t
htc	htc 802t 16gb
htc	htc 802t
htc	htc d816d
htc	htc d816d
htc	htc d816v
htc	htc m8d
htc	htc m8d
htc	htc m8sd
htc	htc m8sd
htc	htc 802d
htc	htc 802d
htc	htc d816w
htc	htc d816w
htc	htc d816e
htc	htc d816e
htc	htc m8w
htc	htc m8e
htc	htc m8e
htc	htc m8sw
htc	htc m8sw
htc	htc 801e
htc	htc 801e
htc	htc 802w
htc	htc 802w
htc	htc331zlvwpp
htc	htc6525lvw
htc	htc6525lvw
htc	htc_0p6b
htc	htc desire 820 dual sim
htc	htc desire 816 dual sim
htc	htc desire 816 dual sim
htc	htc one_e8
htc	htc one_e8
htc	htc desire 516 dual sim
htc	htc_butterfly_s_901s
htc	htc_d610x
htc	htc_d820u
htc	htc_d816x
htc	htc_d816x
htc	htc_m910x
htc	htc_m910x
htc	htc_m8x
htc	htc_m8x
htc	htc_m8sx
htc	htc_m8sx
htc	htc one 801e
htc	htc one 801e
htc	htc one 801s
htc	htc butterfly s
htc	htc desire eye
htc	htc one_m8 dual sim
htc	htc one dual sim
htc	htc one dual sim
htc	htl23
htc	one
htc	one
htc	htc one
htc	htl22
htc	htc m8et
htc	htc m8et
htc	htc_pn071
htc	۸۳۱c
htc	۸۳۱c
htc	۰paj5
htc	htcone
htc	۰pcv1
htc	۷۱۰c
htc	۷۱۰c
htc	htc_0pcv2
htc	htc_pn071
htc	htc desire 320
htc	htc desire 526gplus dual sim
htc	htc_d526h
htc	htc desire 526g dual sim
htc	htc6435lvw
htc_d816t	htc_d816t
htc_d816	htc_d816
htc_d816w	htc_d816w
htc_d820u	htc_d820u
htc_m8t	htc_m8t
htc	htc d816v
htc	verizon
******** ZTE *********
zte	zte blade a450
zte	n958st
zte	zte q505t
zte	u9180
zte	blade s6
zte	blade l3 plus
zte	zte q7
zte	zte q5-t
zte	zte grand s ii lte
zte	zte grand s ii lte
zte	n9180
zte	n918st
zte	a880
zte	k30-t
zte blade l2	zte blade l2
zte	zte blade l2
zte	bgh joy smart axs
zte	zte blade l3
zte	blade l3
zte	beeline pro
zte	zte q507t
zte	zte geek 2
zte	zte blade vec pro
zte	zte v831w
zte	zte q301c
zte	avea intouch 4
zte	zte blade v220
zte	z933
zte	zte q505t
zte	zte q802t
zte	zte q2s-t
zte	zte q801u
zte	zte g720c
zte	zte g720t
zte	z987
zte	z830
zte	amazing x1
zte	amazing x2
zte	amazing p6
zte	zte blade vec 4g
zte	blade apex2
zte	zte blade apex2
zte	zte geek ii 4g
zte	turkcell t50
zte	z970
zte	z998
zte	zte grand s ii lte
zte	zte s2004
zte	zte s2005
zte	zte star
zte	zte s2002
zte	zte star 1
zte	u988s
zte	zte u9180
zte	u9180
zte	v9180
zte	x9180
zte	zte a880
zte	zte g718c
zte	zte-g718c
zte	zte g719c
zte	zte q801l
zte	zte q802c
zte	zte q802d
zte	zte v9820
zte	??k3
zte	zte blade l3 apex
zte	zte blade l3 plus
zte	zte blade s6 plus
zte	n9520
zte	zte v993w
zte	n9515
zte	n9510
******** SONY *********
sony	sol26
sony	lenovo s920
sony	xperia s
sony	xperia ion
sony	c2104
sony	c5302
sony	c5303
sony	c5502
sony	c5503
sony	c6502
sony	xperia zl
sony	c6503
sony	c6506
sony	c6602
sony	xperia z
sony	xperia z
sony	xperia z
sony	l36h
sony	c6616
sony	c6802
sony	c6806
sony	c6806_gpe
sony	c6833
sony	c6833
sony	c6902
sony	c6902
sony	xperia z1
sony	l39h
sony	l39t
sony	c6903
sony	c6906
sony	c6906
sony	c6916
sony	c6943
sony	xperia p
sony	d2202
sony	d2203
sony	d2206
sony	d2212
sony	d2243
sony	d2302
sony	d2303
sony	d2305
sony	d2306
sony	d2403
sony	d2406
sony	d2502
sony	d2502
sony	d2533
sony	d2533
sony	d5102
sony	d5103
sony	d5106
sony	d5303
sony	d5303
sony	d5306
sony	d5316
sony	d5322
sony	d5322
sony	d5503
sony	d5503
sony	d5803
sony	d5803
sony	d5833
sony	d5833
sony	d6502
sony	d6502
sony	xperia z2
sony	d6503
sony	d6503
sony	l50t
sony	l50u
sony	d6543
sony	d6543
sony	d6563
sony	d6563
sony	d6603
sony	d6603
sony	d6616
sony	d6633
sony	d6633
sony	d6643
sony	d6643
sony	d6653
sony	d6653
sony	xperia z3
sony	d6683
sony	e2003
sony	e2033
sony	e2043
sony	e2104
sony	e2105
sony	e2115
sony	full android on c6603
sony	l50t
sony	l50u
sony	l55t
sony	l55u
sony	xperia tx
sony	m36h
sony	m50w
sony	s55t
sony	s55u
sony	sgp321
sony	sgp341
sony	sgp351
sony	sgp521
sony	sgp521
sony	sgp621
sony	sgp621
sony	sgp641
sony	xm50h
sony	xm50t
sony	xperia z2
******** LG *********
lg	g tablet
lg	lg-d855
lg u22	lg u22
lg	g-pad8.5
lg	ux10
lg	lg ux10
******** HUAWEI *********
huawei	huawei g750-t01
huawei	coolpad 8297
huawei	g750
huawei	huawei
huawei	h30-u10
huawei	۴x
huawei	huawei ale-l04
huawei	huawei b199
huawei	huawei b199
huawei	huawei c199
huawei	huawei c199s
huawei	huawei c8816
huawei	huawei c8816d
huawei	c8817d
huawei	huawei c8817e
huawei	huawei c8817l
huawei	chc-u01
huawei	chc-u03
huawei	chc-u23
huawei	u9508
huawei	u9510
huawei	huawei d2-2010
huawei	kestrel
huawei	speedsurfer
huawei	huawei g6-c00
huawei	huawei g6-l11
huawei	huawei g6-l11
huawei	huawei g6-l33
huawei	huawei g6-t00
huawei	huawei g6-u00
huawei	huawei g6-u10
huawei	huawei g620-l72
huawei	g620-l75
huawei	g620s-l01
huawei	g620s-l02
huawei	g620s-l03
huawei	g620s-ul00
huawei	huawei g628-tl00
huawei	huawei g660-l075
huawei	g7-l01
huawei	huawei g7-l03
huawei	huawei g7
huawei	huawei g7-tl00
huawei	huawei g7-ul20
huawei	huawei g730-l075
huawei	huawei g750-t00
huawei	huawei g750-t20
huawei	h30-c00
huawei	h30-c00
huawei	h30-t00
huawei	h30-t10
huawei	h60-l01
huawei	h60-l02
huawei	h60-l03
huawei	h60-l04
huawei	honor 6
huawei	h60-l11
huawei	h60-l12
huawei	h60-l21
huawei	huawei h891l
huawei	huawei hn3-u01
huawei	hol-u19
huawei honor 6	h60
huawei honor 6	h60-l01
huawei	holly u19
huawei	mediapad m1 8.0
huawei	۴۰۳hw
huawei	huawei mt1-t00
huawei	huawei mt1-u06
huawei	huawei mt2-c00
huawei	huawei mt2-l01
huawei	huawei mt2-l02
huawei	huawei mt2-l05
huawei	mt2l03
huawei	huawei mt7-cl00
huawei	huawei mt7-cl00
huawei	huawei mt7-j1
huawei	huawei mt7-l09
huawei	huawei mt7-tl00
huawei	huawei mt7-tl10
huawei	huawei p6-c00
huawei	p6-t00
huawei	huawei p6-t00
huawei	huawei p6-t00v
huawei	huawei p6-u06
huawei	p6-u06
huawei	۳۰۲hw
huawei	huawei p6 s-u06
huawei	huawei p7-l00
huawei	huawei p7-l01
huawei	huawei p7-l05
huawei	huawei p7-l07
huawei	huawei p7-l09
huawei	huawei p7-l10
huawei	huawei p7-l11
huawei	huawei p7-l12
huawei	huawei p7 mini
huawei	pe-cl00
huawei	pe-tl00m
huawei	pe-tl10
huawei	pe-tl20
huawei	pe-ul00
huawei	huawei sc-cl00
huawei	huawei sc-ul10
huawei	t1-a21w
huawei	mediapad t1 8.0 pro
huawei	t1-821w
huawei	t1-823l
huawei	huawei y536a1
huawei	huawei y550-l01
huawei	huawei y550-l02
huawei	huawei y550
huawei	y550-l03
huawei	huawei y625-u13
huawei	huawei y625-u32
huawei	huawei y625-u43
huawei	huawei y635-cl00
huawei	huawei y635-tl00
huawei	hol-u10

اگه مدل گوشی شما در لیست نیست دلیل نمیشه که گوشی شما رو پشتیبانی نکنه

امتیاز شما به این پست چنده؟

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 بهمن 1396    | توسط: عبدالخالق هوتی    |    |
نظرات()